Integraler

I kapitlet om integraler lär vi oss om sambandet mellan en primitiv funktion och dess derivata, och hur vi kan ha användning för detta när vi vill beräkna integraler. Integraler kan vi använda då vi vill beräkna arean mellan en kurva och x-axeln, eller mellan två kurvor. Integraler går även att använda för att beräkna andra saker som längd massa, volym, flöde och andra tillämpningar inom fysik.

Svårighetsgrad