Uppgift 21

Är följande påståenden korrekta? Motivera dina svar.

  1. \(F(x)=3e^x\) är en primitiv funktion till \(f(x)=e^{3x}\)
  2. Grafen till \(f(x)=x^3+ax\) har tre olika nollställen om konstanten \(a\leq 0\)

a) ”Nej, för om man deriverar F får man inte f.”

b) "Nej, påståendet stämmer för alla a<0 men det stämmer inte om a = 0"

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, höstterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se