Uppgift 5

Figuren visar två räta linjer och sex punkter A–F.

En av punkterna A–F ligger i området som begränsas av 

$$\begin{cases}x>0 \\ y< 5-x \\ y>x+1\end{cases}$$

Vilken?

Lösningsförslag

Vi tar ett av kraven i taget nedifrån och upp,

$$\begin{cases}x>0 \\ y< 5-x \\ y>x+1\end{cases}$$ 

Först, betyder \(y>x+1\) att vi vill ha punkter ovanför (och inte på) linjen med positiv lutning som går genom \(y\)-axeln när \(y=1\), det utesluter punkterna D,E och F.

Sedan, betyder \(y<5-x\) att vi vil ha punkter under (och inte på) linjen med negativ lutning, det utesluter punkten A

Till sist, betyder \(x>0\) att punkterna inte får ha negativa \(x\)-värden, det vill säga ligga till höger om \(y\)-axeln, det utesluter punkten B och vi har bara C kvar. 

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se