Uppgift 17

Funktionen \(f\) ges av \(f(x)= \frac{5}{a^2x}\) där x≠0 och a≠0

Bestäm \(f '(x)\) med hjälp av derivatans definition.

Lösningsförslag

Om vi vill kan vi direkt derivera \(f(x)= \frac{5}{a^2x}\) för att veta var vi är på väg.

 

\(f'(x)=\frac{-5}{a^2x^2}\)Vi letar upp derivatans definition i formelbladet och hittar 

 

$$f'(a) = \lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} $$

Vi byter \(a\) mot \(x\) eftersom vi vill ha den generella derivatan, så vi sätter in våra värden och funktioner, 

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{5}{a^2(x+h)}-\frac{5}{a^2x}}{h} $$

Vi hittar en gemensam nämnare \(a^2x(x+h)\) och får

$$\lim_{h\to 0} \frac{\frac{5x-5(x+h)}{a^2x(x+h)}}{h} =$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{5x-5x-5h}{h(a^2x(x+h)}= \lim_{h \to 0}\frac{-5h}{h(a^2x(x+h)}=$$

Nu kan vi förkorta med \(h\)

$$=\lim_{h\to 0}\frac{-5}{a^x(x+h)}$$

Nu kan vi låta \(h\) gå mot 0 och vi får derivatan

$$f'(x) = \frac{-5}{a^2x^2}$$

Jämför gärna med att derivatan som vi fick utan definitionen för att kontrollera!

Svar: \(f'(x) = \frac{-5}{a^2x^2}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se