Uppgift 25

Funktionen \(f\) ges av \(f (x) = 2^x\). Figuren visar grafen till funktionen \(f\) samt en sekant mellan två punkter på grafen.

Till grafen dras en tangent som är parallell med sekanten. Bestäm \(x\)-koordinaten för tangeringspunkten. Svara med minst två decimaler.

Lösningsförslag

 Eftersom tangenten ska vara parallell med sekanten behöver de ha samma lutning, vi börjar med att hitta lutningen på sekanten.

$$k=\frac{4-0,5}{2-(-1)}=\frac{3,5}{3}= \frac{7}{6}$$

Nu vill vi alltså hitta \(x\)-koordinaten för tangeringspunkten, som kommer motsvara när derivatan till \(f(x)\) är lika med \(\frac{7}{6}\). Vi börjar med att beräkna derivatan

$$f'(x)=2^x \cdot \ln(2)$$

Nu sätter vi \(f'(x)\) lika med \(\frac{7}{6}\) och löser ut \(x\)

$$2^x \cdot \ln(2)=\frac{7}{6} $$

$$2^x = \frac{7}{6\cdot \ln(2)}$$

$$x = \ln\left(\frac{7}{6\cdot \ln(2)}\right)$$

Vi slår in det på räknare eller liknade digitalt verktyg

$$x=0,75116\approx 0,75$$

Svar: \(x=0,75\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se