Uppgift 6

Bestäm \(f′(x)\) då

a) \(f(x) = 4x^3-12x\)

b) \(f(x)=ax^2-\frac{4}{x}\)

c) \(f(x)=\frac{1}{3^{-2x}}\)

Lösningsförslag

a) För funktionen \(f(x) = 4x^3-12x\) blir derivatan \(f'(x) = 4\cdot3x^2-12 = 12x^2-12\)

b) Vi börjar med att skriva om funktionen \(f(x)=ax^2-\frac{4}{x}= ax^2-4x^{-1}\), så derivatan blir \(f'(x)=2ax-4\cdot(-1)x^{-2}=2ax+4x^{-2}=2ax+\frac{4}{x^2}\)

c) Vi skriver även om denna funktion \(f(x)=\frac{1}{3^{-2x}} = 3^{2x}={\left(3^2\right)}^x=9^x\), så derivatan blir \(f'(x) = \ln(9)\cdot 9^x\)

Svar: 

a) \(f'(x) = 12x^2-12\)

b) \(f'(x) = 2ax+\frac{4}{x^2}\)

c) \(f'(x) = \ln(9)\cdot 9^x\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se