Uppgift 7

Förenkla uttrycken så långt som möjligt.

a) \(\frac{5x^3 − x^6}{x^3}\)

b) \(\frac{ 2x^2 +12x+18}{2(x^2 −9)}\)

c)  \(\frac{2e^x \cdot e^{−ax} −e^x}{ e^{−ax} −0,5}\)

Lösningsförslag

a) För att lösa \(\frac{5x^3 − x^6}{x^3}\) börjar vi med att bryta ut \(x^3\) från båda termer i täljaren så vi kan förkorta bort det. 

$$\frac{5x^3 − x^6}{x^3}= \frac{x^3(5-x^3}{x^3} = 5-x^3$$

b) När vi ska lösa \(\frac{ 2x^2 +12x+18}{2(x^2 −9)}\) börjar vi med att bryta ut 2 ur varje term i täljaren och faktoriserar \(x^2 −9\) med hjälp av konjugatregeln till \((x-3)(x+3)\)

$$\frac{ 2x^2 +12x+18}{2(x^2 −9)}= \frac{2(x^2+6x+9)}{2(x-3)(x+3)}$$

Vi förkortar bort 2 och faktoriserar \(x^2+6x+9\) med hjälp av första kvadreringsregeln till \((x+3)^2\) så kan vi förkorta bort \((x+3)\)

$$ \frac{2(x^2+6x+9)}{2(x-3)(x+3)}= \frac{(x+3)^2}{(x-3)(x+3)} = \frac{x+3}{x-3}$$

c) För att lösa  \(\frac{2e^x \cdot e^{−ax} −e^x}{ e^{−ax} −0,5}\) vill vi hitta faktorn \((e^{−ax} −0,5)\) i täljaren så vi kan förkorta bort det. Eftersom \(\frac{e^x}{2e^x=0,5}\), så vi börjar med att bryta ut \(2e^x\) från båda termer i täljaren.

$$\frac{2e^x \cdot e^{−ax} −e^x}{ e^{−ax} −0,5}= \frac{2e^x e^{−ax} −0,5)}{ e^{−ax} −0,5} = 2e^x$$

Svar:

a) \(5-x^3\)

b) \(\frac{x+3}{x-3}\)

c) \(2e^x\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se