Lös ekvationen 1

Lös följande ekvation:

$$\frac{x-\frac{1}{14}}{3} + \frac{x}{7}=\frac{1}{14}$$

Lösning:

Det första vi vill göra är att få allt i vänsterledet under ett gemensamt bråkstreck. Detta fixar vi genom att förlänga den första termen med \(7\) och den andra termen med \(3\):

$$ \begin{equation} \begin{split} VL = \frac{x-\frac{1}{14}}{3} + \frac{x}{7} &=\\ &= \frac{7\cdot \Big(x-\frac{1}{14} \Big)}{7\cdot3} + \frac{3\cdot x}{3\cdot 7}&=\\\\ &=\frac{7x-\frac{7}{14}}{21} + \frac{3x}{21}=\\\\ &=\frac{7x-\frac{7}{14}+3x}{21} \end{split} \end{equation} $$

Vänsterledet går att förenkla ytterligare genom att summera alla termer som innehåller \(x\) samt förkorta bråket \(\frac{7}{14}=\frac{7\cdot 1}{7\cdot 2} = \frac{1}{2}\). Då kan vi skriva ekvationen på följande vis:

$$\frac{10x-\frac{1}{2}}{21} = \frac{1}{14}$$

Om vi sedan multiplicerar båda led med \(21\) blir vänsterledet lite mindre komplicerat:

$$21\cdot \frac{10x-\frac{1}{2}}{21} = 21\cdot \frac{1}{14}$$

$$10x - \frac{1}{2} = \frac{21}{14}$$

$$10x - \frac{1}{2} = \frac{7\cdot 3}{7\cdot 2}$$

$$10x - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Nästa steg blir att addera \(\frac{1}{2}\) till båda led:

$$10x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}+\frac{1}{2}$$

$$10x = \frac{4}{2}$$

$$10x = 2$$

Nu är det bara att dividera båda led med \(10\) så får vi fram lösningen till ekvationen:

$$\frac{10x}{10} = \frac{2}{10}$$

$$x = \frac{1}{5}$$

Har du en fråga du vill ställa om Lös ekvationen 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se