Multiplikation och division av bråk

I det förra avsnittet gick vi igenom hur bråktal ska adderas eller subtraheras. I det här avsnittet ska vi titta på hur man ska göra när två bråktal ska multipliceras eller divideras.


Multiplikation av bråktal

Multiplikation av bråktal är ganska enkelt. När man har två bråktal som man ska multiplicera, då multiplicerar man de båda talens täljare för sig och nämnare för sig. För att hålla reda på uträkningen är det bra att skriva upp det hela på ett gemensamt bråkstreck.

Här kommer ett exempel på hur det kan gå till. Vi ska utföra följande multiplikation:

$$\frac{3}{4}\cdot \frac{1}{3} $$

Vi skriver denna produkt av bråktal på ett gemensamt bråkstreck och multiplicerar täljarna för sig och nämnarna för sig:

$$\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}=\frac{3\cdot1}{4\cdot3}=\frac{3}{12}=\frac14$$

I det sista steget förkortade vi med 3 för att få svaret i sin enklaste form.

Vi tar ett ytterligare exempel på multiplikation av bråktal, där vi vill utföra denna multiplikation:

$$1\frac{1}{6}\cdot \frac{1}{5} $$

I det här uttrycket ser vi att den första faktorn är ett tal skrivet i blandad form, en form som vi stötte på i det förra avsnittet. För att underlätta beräkningen av produkten, skriver vi om den första faktorn så att den står i bråkform, och sedan multiplicerar vi faktorerna:

$$ \\1\frac{1}{6}\cdot \frac{1}{5}=\left ( \frac{6}{6} + \frac{1}{6} \right )\cdot \frac{1}{5}=$$

$$=\frac{7}{6}\cdot \frac{1}{5}=\frac{7\cdot 1}{6\cdot 5}=\frac{7}{30}$$

I exemplet ovan fick vi alltså skriva om den ena faktorn först, men i övrigt utförde vi samma typ av beräkning som i det tidigare exemplet ovan.

Det sätt som vi använt oss av för att beräkna produkten av två bråktal i dessa två exempel, kan allmänt skrivas så här:

$$\frac{a}{b}\cdot \frac{c}d=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}=\frac{ac}{bd}$$

Beroende på vilka produkter vi får ut som ac och bd i formeln ovan, kan man behöva förkorta bråktalet så att det står i sin enklaste form.

Division av bråktal

Med hjälp av vad vi kom fram till i delen om multiplikation av bråktal, kan vi gå vidare och förklara division av bråktal.

Hur delar vi till exempel \(\frac{3}{4}\) med \(\frac{4}{5}\)? Jo, vi förlänger kvoten mellan de båda bråktalen så att nämnaren blir ett. Med hjälp av vad vi vet om multiplikation blir det i vårt exempel så här:

$$\frac{\,\,\frac{3}{4}\,\,}{\frac{4}{5}}=\frac{\,\,\frac{3}{4}\,{\color{Blue} \cdot\, \frac{5}{4}}\,\,}{\frac{4}{5}\,{\color{Blue} \cdot\, \frac{5}{4}}} $$

Anledningen till att vi valde att förlänga med just \(\frac{5}{4}\) är att vi ju vet att

$$4\cdot5=5\cdot4=20$$

Vilket gör att nämnaren blir 1:

$$\frac{4}{5}\cdot \frac{5}4=\frac{20}{20}=1$$

Vi fortsätter vår uträkning:

$$ \frac{\,\,\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}\,\,}{1}=\frac{3\cdot 5}{4\cdot 4}=\frac{15}{16}$$

Att dividera ett tal med \(\frac{4}{5}\) är alltså detsamma som att multiplicera talet med \(\frac{5}{4}\).

\(\frac{5}{4}\) kallas det inverterade talet till \(\frac{4}{5}\), vilket i praktiken innebär att vi bara byter plats på täljaren och nämnaren. Att dividera med ett bråktal är då samma sak som att multiplicera med detta bråktals inverterade tal. Du tar alltså bråket i nämnaren och byter plats på dess täljare och nämnare, och multiplicerar med det.

Allmänt kan man skriva division av bråktal så här:

$$ \frac{\,\,\frac{a}{b}\,\,}{\frac{c}{d}}=\frac{a\cdot d}{b\cdot c}$$

Videolektioner

Här går vi igenom multiplikation av bråk.

Här går vi igenom division av bråk.

Här multiplicerar och dividerar vi bråktal.

 Hjälpmedel

Här används grafräknaren Casio FX-CG20.
Se samma uppgift med grafräknaren Casio FX-9750GII.

Grafräknare av andra fabrikat har ungefär motsvarande funktionalitet.

Har du en fråga du vill ställa om Multiplikation och division av bråk? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se