Amortering på bolån

En villaägare har ett bottenlån på 700 000 kr. Första året amorterar han, betalar av, 15 000 kr. Amorteringarna ökar sedan med 2,5% för varje år.

  1. Hur mycket amorterar han totalt de första 5 åren? Avrunda till hela kronor
  2. Hur mycket amorterar han de följande 5 åren.

a. Vi ställer upp ekvationen för de 5 första åren.
$$\frac{15000(1,025^5-1)}{1,025-1}=78844,93 \approx 78845$$
Han amorterar 78 845 kr totalt de första 5 åren

b. Vi räknar ut hur mycket han amorterar totalt under de första 10 åren
$$\frac{15000(1,025^{10}-1)}{1,025-1}=168050,73 $$
Under de kommande 5 åren amorterar han \(168 050,73 – 78 844,93 = 89 205,80 \approx 89 206\) kr

Svar: a. 78 845 kr b. 89 206 kr

Har du en fråga du vill ställa om Amortering på bolån? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se