Uppgift 19

Funktionen \(f\) som ges av \(f (x) = (2x -1)^5\) kan inte deriveras med hjälp av deriveringsreglerna inom denna kurs.

Använd ditt digitala verktyg för att beräkna ett värde på \(f^\prime(2)\).

Lösningsförslag

Värdet på \(f^\prime(2)\) kan beräknas på två olika sätt. Man kan derivera funktionen \(f (x) = (2x -1)^5\) och beräkna \(f^\prime(2)\). Ett alternativ är att rita upp graferna för \(f^\prime (x)\) och \(x=2\) och hitta skärningspunkten mellan \(f^\prime(x)\) och \(x=2\). Se följande figur:

nationella prov vt22 matte 3c uppgift 19

Vi kan avläsa att \(f^\prime(2) = 810\) eller avläsa y-värdet vid skärningspunkten A(2, 810). 

Svar: \(f^\prime(2) = 810\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se