Uppgift 23

Funktionerna \(f\) och \(g\) ges av \(f (x) = \frac{12}{x}+ 8x \) och \(g(x) = \sqrt{x}\) 

Lös ekvationen \(f '(x) = g'(x)\). Svara med minst två decimaler.

Lösningsförslag

Vi börjar med att hitta derivatorna till \(f\) och \(g\), men först skriver vi om funktionerna så det blir enklare

$$f (x) = \frac{12}{x}+ 8x= 12x^{-1}+8x$$

$$f'(x)=-12x^{-2}+8$$

$$g(x) = \sqrt{x}= x^{\frac{1}{2}}$$

$$g'(x)= \frac{1}{2}x^{\frac{-1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{}x}$$

Vi sätter in \(f'(x)\) och \(g'(x)\) i GeoGebra och hittar skärningspunkten, det ser ut så här,

Och svaret är därför \(x\)-värdet på skärningspunkten, \(x=1,26\)

Svar: \(x=1,26\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se