Uppgift 18

Kanadagåsen infördes till Sverige på 1930-talet. Därefter har populationen ökat.Vid samma tidpunkt varje år görs en inventering av antalet kanadagäss. Populationens tillväxt kan beskrivas med en exponentiell modell.

Diagrammet nedan visar antalet kanadagäss K som funktion av tiden t år, där t = 0 motsvarar år 1977.

U18 3B

  1. Bestäm ett närmevärde till K'(30) med hjälp av grafen.
  2. Ge en tolkning av vad K'(20) = 800 betyder för antalet kanadagäss i detta sammanhang.

a) \(K'(30)\approx 1700\)

b) ”Antalet kanadagäss ökar med 800 per år då t = 20 år")

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, höstterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se