Uppgift 18

Kanadagåsen infördes till Sverige på 1930-talet. Därefter har populationen ökat.Vid samma tidpunkt varje år görs en inventering av antalet kanadagäss. Populationens tillväxt kan beskrivas med en exponentiell modell.

Diagrammet nedan visar antalet kanadagäss K som funktion av tiden t år, där t = 0 motsvarar år 1977.

U18 3B

  1. Bestäm ett närmevärde till K'(30) med hjälp av grafen.
  2. Ge en tolkning av vad K'(20) = 800 betyder för antalet kanadagäss i detta sammanhang.

Korrigering i videolekionen: Angående uppgift a), läraren har sagt 16 men skrivit 6 i nämnaren istället för 16.


a) \(K'(30)\approx 1700\)

b) ”Antalet kanadagäss ökar med 800 per år då t = 20 år")

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, höstterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se