Algebraiska uttryck

I kapitlet om Algebraiska uttryck repeterar vi viktiga begrepp och lösningsmetoder, samt fördjupar oss i studiet av funktioner. Bland annat undersöker vi polynomfunktioner av olika grad, rationella funktioner, absolutbelopp och gränsvärden. Sista avsnittet Geometrisk summa är enbart för Matte 3b.

Svårighetsgrad