Uppgift 2

Den 1 augusti varje sommar inventeras (räknas) antalet gråsälar i Östersjön. Tabellen visar resultatet.

År Antal gråsälar
2013 28 000
2014 32 000
2015 31 000
2016 30 000
2017 30 000
2018 34 000
2019 38 000

Använd tabellen och bestäm den genomsnittliga förändringshastigheten för antalet gråsälar från den 1 augusti 2015 till den 1 augusti 2018.

Lösningsförslag

Vi kan läsa i tabellen att från den 1 augusti 2015 till den 1 augusti 2018 ökar antalet sälar från 31 000 till 34 000. Det motsvarar 3000 på 3 år, genomsnittligs förändringshastigheten blir därför 1000 sälar/år. 

Svar: 1000 sälar/år

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se