Uppgift 12

För funktionen f gäller att \(f(x)=x^3-3x^2\)
Bestäm med hjälp av derivata koordinaterna för eventuella maximi-, minimi- och terrasspunkter för funktionens graf.

Bestäm också karaktär för respektive punkt, det vill säga om det är en maximi-, minimi- eller terrasspunkt.

Derivatans nollställen: \(x_1=0,\, x_2=2\) med koordinaterna (0, 0) och (2, -4).

Maximipunkt i (0, 0) och minimipunkt i (2, -4)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, höstterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 12? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se