Uppgift 4

De 100 första talen i en talföljd bildar den geometriska summan \(S\), där

$$S=\frac{2(5^{100} −1)}{4}$$

a)  Bestäm det första talet i talföljden.

b)  Bestäm det fjärde talet i talföljden.

Lösningsförslag

a) Formeln för geometrisk summa ser ut så här
$$S_n=\frac{a(k^{n} −1)}{k-1}$$
där \(a\) motsvarar första talet och vi har att \(a=2\) och kvoten \(k=5\)

b) För att bestämma fjärde talet använder vi formeln \(a_n=ak^{n-1}\) när \(n=4\),

$$a_4=2\cdot 5^{4-1}=2\cdot 5^3 = 2\cdot 125 = 250$$

Svar: 

a) 2

b) 250

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se