Uppgift 20

En geometrisk summa ges av \(B + B \cdot 1, 4 + B \cdot 1, 4^2 + ... + B \cdot1, 4^{21}\) där \(B\) är en konstant.

Bestäm \(B\) så att summan blir 250 000

Lösningsförslag

Vi letar upp formeln för geometrisk summa i formelbladet och får

$$a+ak+ak^2+...+ak^{n-1}=\frac{a(k^n-1)}{k-1}$$

Vi har att \(a=B\) och \(k=1,4\) och \(n=22\) och att summan ska bli 250 000, vi sätter upp ekvationen

$$250000 = \frac{B(1,4^{22}-1)}{1,4-1}$$

$$250000 = \frac{B(1,4^{22}-1)}{0,4}$$

$$250000 = \frac{B(1,4^{22}-1)}{1,4-1}$$

$$250000 =\frac{B(1,4^{1638,89...)}}{0,4}$$

$$B\cdot(4097,244...)=250000$$

$$B=\frac{250000}{4097,244...}$$

$$B=61,0...$$

Vi avrundar \(B\) till heltal.

Svar: \(B=61\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se