Uppgift 27

Wilma har en gammal moped. Bensinförbrukningen för mopeden kan beskrivas med den förenklade modellen \(f (x) = 0,3 + 0,5e^{− 0,76x}\) där \(f (x)\) är bensinförbrukningen i liter/mil och \(x\) är sträckan i mil från start.

Wilma startar med \(4,0\) liter bensin i tanken. Bestäm hur lång sträcka Wilma kan köra som längst innan bensinen tar slut enligt modellen.

Lösningsförslag

Eftersom \(f (x)\) är bensinförbrukningen i liter/mil och \(x\) är sträckan i mil från start och vi söker antal liter bensin som förbrukats behöver vi lösa integralen, där \(a\) motsvarar hur många mil Wilma kan köra

$$\int_0^a 0,3 + 0,5e^{− 0,76x} \: dx =4$$

Vi utvecklar vänsterledet med primitiva funktionen så långt vi kan

$$\left[0,3x+\frac{0,5e^{-0,76x}}{-0,76}\right]_0^a= \left[0,3x-0,657895e^{-0,76x}\right]_0^a=$$

$$=0,3a+0,657895e^{-0,76a}-\left(0-0,657895e^{0}\right)=$$

$$=0,3a+0,657895e^{-0,76a}+0,657895$$

Nu behöver vi lösa ekvationen 

$$0,3a+0,657895e^{-0,76a}+0,657895 = 4$$

Vi ritar in det som två grafer i GeoGebra, en för \(g(x)=4\) och en för \(h(a)= 0,3a+0,657895e^{-0,76a}+0,657895\) och får skärningspunkten, det ser ur så här:

Och därför blir \(a\approx 11\)

Svar: Wilma kan köra 8 mil på 4 liter bensin. 

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se