Uppgift 20

I en triangel är en sida 6,6 cm och en annan sida 5,1 cm. Två av triangelns vinklar är 42° och 120°. Se figur.

Bestäm triangelns area genom att använda någon eller några av triangelsatserna (sinussatsen, cosinussatsen och areasatsen).

Lösningsförslag

Vi har nästan allt vi behöver för att använda areasatsen och får då svaret på arean direkt. Formeln i formelbladet ser ut så här:

$$T=\frac{ab\sin(C)}{2}$$

Där \(C\) är vinkeln mellan \(a\) och \(b\) och vi har två sidor med längden 5,1 och 6,6 så vi behöver vinkeln mellan dem som vi beräknar 

$$180^{\circ}-42^{\circ}-120^{\circ}=18^{\circ}$$

Vi sätter in det i formeln, där \(a=5,1\) och \(b=6,6\)

$$T=\frac{5,1\cdot 6,6 \sin(18^{\circ})}{2} = 5,2$$

Svar: 5,2 cm2

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se