Trigonometri

Enbart för Matte 3c. 
I kapitlet om trigonometri bygger vi vidare på trigonometriska förhållanden för sinus, cosinus och tangens i en rätvinklig triangeln som vi såg i Matte 1. Vi kommer lämna vinklar inuti trianglar och introducerar enhetscirkeln för att användas till trigonometriska ekvationer. Sist går vi igenom tre trigonometriska satser som vi kan använda på alla sorters trianglar, areasatsen, sinussatsen och cosinussatsen.