Uppgift 5

Figuren visar en enhetscirkel där en punkt och en vinkel är markerade.

enhetscirkel med punkten (0,64;0,77) för vinkeln 50°

Använd figuren och bestäm värdet för

a)  sin(50°)

b)  cos(230°)

Lösningsförslag

a) Värdet på sin(50°) kommer vara \(y\)-värdet på punkten på enhetscirkeln, därför är \(\sin(50^{\circ})=0,77\)

b) Tack vare symmetrin i enhetscirkeln får vi 

$$\cos(230^{\circ})=\cos(140^{\circ})=-\cos(50^{\circ})$$

Värdet på \(-\cos(50^{\circ})\) kommer vara \(x\)-värdet på punkten men växlat mot negativt. 

$$\cos(230^{\circ})=-\cos(50^{\circ})=-0,64$$

Svar: 

a) \(\sin(50^{\circ})=0,77\)

b) \(\cos(230^{\circ})=-0,64\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se