Uppgift 1

Ett av alternativen A–D är ett exempel på en primitiv funktion till funktionen \(f(x) = x^3 - 2x\). Vilket?

A. \(F(x)=3x^2-2\)

B. \(F(x)=\frac{x^4}{4}-4x\)

C. \(F(x)=\frac{x^4}{4}-x^2\)

D. \(F(x)=x^4-2x^2\)

 

Lösningsförslag

Vi kan antingen derivera alternativen A-D för att hitta vilken som blir \(f(x) = x^3 - 2x\) eller så hittar vi direkt primitiva funktionen

$$F(x) = \frac{x^{3+1}}{3+1}-\frac{2x^2}{2}= \frac{x^4}{4}-x^2$$

Detta är samma som alternativ C.

Svar: C.

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se