Bestäm gränsvärdet

Bestäm gränsvärdet

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-3x^2}{2x^2+2x}$$

Vi börjar med att bryta ut x från täljaren och nämnaren:
$$\lim_{x\to 0}\frac{x(1-3x)}{x(2x+2)}= \lim_{x\to0}\frac{1-3x}{2x+2}$$
Nu har vi inte längre 0 i nämnaren och kan låta \(x=0\)
$$ \lim_{x\to0}\frac{1-3x}{2x+2}= \frac{1-0}{0+2}= \frac{1}{2}$$
Svar: \(\frac{1}{2}\)

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm gränsvärdet? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se