Uppgift 13

Vilka värden kan konstanten m ha för att graferna till funktionerna \(y=x^2+3,7\) och \(y=2x+m\) inte ska skära varandra?

"Linjerna skär inte varandra om det blir negativt under rottecknet m < 2,7"

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se