Uppgift 13

Vilka värden kan konstanten m ha för att graferna till funktionerna \(y=x^2+3,7\) och \(y=2x+m\) inte ska skära varandra?

"Linjerna skär inte varandra om det blir negativt under rottecknet m < 2,7"

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se