Uppgift 15

I en rätvinklig triangel \(ABC\) finns en grå kvadrat \(AEFD\) inritad. Sträckan \(BE\) är 4 cm och sträckan \(CD\) är 2cm. Se figur.

U15 2b

Visa att den grå kvadratens yta är 8 cm2.

Lösningsförslag

För att lösa uppgiften har vi ritat följande figur.

U15 2b bild 2

I figuren har vi satt att kvadratens sidor är \(x\). Arean som vi letar efter är \(A_{kvadrat}=x^2\) och det vi ska visa är att \(A_{kvadrat}=x^2=8\).

Från figuren ser vi att trianglarna \(BEF\) och \(FDC\) är likformiga. Det ger oss att förhållandet mellan motsvarande sidor i trianglarna är lika:

$$\begin{align} \frac{4}{x} & =\frac{x}{2} \\ 4\cdot 2 &= x\cdot x \\ 8 &= x^2 \end{align}$$

Vi har räknat ut att \(x^2=8\) och i början av lösningen sa vi att \(A_{kvadrat}=x^2\). Detta betyder att \(A_{kvadrat}=8\), alltså att kvadratens yta är 8 cm2, vilket skulle visas.

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se