Uppgift 10

Lös ekvationssystemen med algebraisk metod.

a) \(\begin{cases} y-2x=5 \\ 2y-x=4 \end{cases} \)

b) \(\begin{cases} (x+4)(y-2) = (x-5)(y+4) \\ 6y-x-6 = 2x-y-2 \end{cases} \)

Lösningsförslag

a) För att lösa ekvationssystemet använder vi oss av substitutionsmetoden.

$$\begin{cases} y-2x=5 \quad (1) \\ 2y-x=4 \quad (2) \end{cases}$$

Vi börjar med att lösa ut y från ekvation (1):

$$\begin{cases} y=5+2x \quad (1) \\ 2y-x=4 \quad (2) \end{cases}$$

Vi kan nu ersätta y-värdet i ekvation (2) med uttrycket \(5+2x\), vilket ger oss följande ekvation:

$$\begin{align} 2(5+2x)-x & =4\\ 10+4x-x & = 4 \\ 3x & = 4-10 \\ 3x & = -6 \\ x & = -2 \end{align}$$

Vi stoppar in x=-2 i ekvation (1):

\(y=5+2\cdot(-2)=1\)

Svar: x=-2 och y=1

b) För att lösa detta ekvationssystem börjar vi med att förenkla båda ekvationerna.

Ekvation 1:

$$\begin{align} (x+4)(y-2) & = (x-5)(y+4) \\ xy-2x+4y-8 & = xy+4x-5y-20 \\ -8+20 & = 4x-5y+2x-4y \\ 12 & = 6x-9y \end{align}$$

Ekvation 2:

$$\begin{align}6y-x-6 & = 2x-y-2 \\ 6y+y-x-2x & = -2+6 \\ 7y-3x & =4 \end{align}$$

Vi har nu ekvationssystemet:

$$\begin{cases} -9y+6x=12 \quad (1) \\ 7y-3x=4 \quad (2) \end{cases}$$

För att lösa detta ekvationssystem använder vi oss av additionsmetoden. Det första steget innan vi kan addera ekvationerna är att multiplicera ekvation (2) med 2:

\((7y-3x)\cdot 2=4\cdot 2 \implies 14y-6x=8\)

Addition av (1) och (2) ger:

\(-9y+6x+14y-6x=12+8 \implies 5y=20\)

Detta ger att y=4. Vi stoppar in det i ekvation (2):

\(7\cdot4-3x=4 \implies 3x=24\)

Detta ger att x=8.

Svar: x=8 och y=4.

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se