Uppgift 21

Magnituden M är ett mått på hur starkt en stjärna lyser och kan beräknas med hjälp av formeln

$$M-5=a-5 \lg \left( \frac{r}{3\cdot 10^{16}} \right)$$

där \(r\) är avståndet i meter från jorden till stjärnan och \(a\) är en konstant för en specifik stjärna, se tabell nedan.

U21 2c

a) Beräkna magnituden M för stjärnan Sirius A.

b) Beräkna avståndet \(r\) till stjärnan Proxima Centauri.

Lösningsförslag

a) För att beräkna magnituden M för stjärnan Sirius A använder vi oss av formeln och informationen som ges i tabellen. Från tabellen kan vi avläsa att för stjärnan Sirius A är: \(a=-1,46\) och \(r=8,14\cdot 10^{16}\). Dessa värden stoppar vi in i formeln och beräknar värdet på M:

$$\begin{align} M-5 &= -1,46-5\lg \left( \frac{8,14\cdot 10^{16}}{3\cdot 10^{16}} \right) \\ M&= -1,46-5\lg \left( \frac{8,14}{3} \right) +5 \end{align}$$

Inskrivning i miniräknaren ger:

$$M \approx 1,37$$

Svar: \(M=1,37\)

b) För att beräkna avståndet \(r\) till stjärnan Proxima Centauri gör vi på ett liknande sätt som i uppgift a). Från tabellen kan vi avläsa att för stjärnan Proxima Centauri är: \(M=15,5\) och \(a=11,1\). Dessa värden stoppar vi in i formeln och beräknar \(r\):

$$\begin{align} 15,5-5 & =11,1-5 \lg \left( \frac{r}{3\cdot 10^{16}} \right) \\ 10,5 &= 11,1-5 \lg \left( \frac{r}{3\cdot 10^{16}} \right) \\ 10,5-11,1 &= -5 \lg \left( \frac{r}{3\cdot 10^{16}} \right) \\ -0,6 &= -5 \lg \left( \frac{r}{3\cdot 10^{16}} \right) \\ 0,12 &= \lg \left( \frac{r}{3\cdot 10^{16}} \right) \\ 10^{0,12} &= 10^{\lg \left( \frac{r}{3\cdot 10^{16}} \right)} \\ 10^{0,12} &= \frac{r}{3\cdot 10^{16}} \\ 3\cdot 10^{16} \cdot 10^{0,12} &= r \\ r &\approx 3,95\cdot 10^{16} \end{align}$$

Svar: \(r=3,95\cdot 10^{16}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se