Uppgift 10

Ett ekvationssystem består av två ekvationer där varje ekvation innehåller två variabler x och y.

  1. Den ena ekvationen är 3x + 2y = 12 
    Ge ett exempel på hur den andra ekvationen kan se ut så att ekvationssystemet saknar lösningar. 
  2. Den ena ekvationen är fortfarande 3x + 2y = 12 
    Ge ett exempel på hur den andra ekvationen kan se ut så att ekvationssystemet endast får lösningen \(\left\{\begin{matrix} x&= &2 \\ y&= &3 \end{matrix}\right.\)

a) T.ex. 3x + 2y = 8

b) T.ex. x + y = 5

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se