Uppgift 16

Triangeln ABC har hörnet A i origo, hörnet B på den positiva x-axeln och hörnet C i den första kvadranten. Hörnen B och C ligger på den räta linjen \(y= -1,5x +12\). Se figur.

Bestäm koordinaterna för punkten C om arean för triangeln ABC är 36 areaenheter.

Lösningsförslag

Area för en triangel är basen multiplicerat med höjden dividerat med \(2\). 

$$A=\frac{b\cdot h}{2}$$

Vi börjar med att hitta basen till triangeln. Den kommer vara sträckan AB eller mer exakt \(x\)-koordinaten till B, som är där linjen korsar \(x\)-axeln. Vi hittar den genom att sätta \(y=0\).

$$0=-1,5x+12$$

$$1,5x=12$$

$$x=8$$

Alltså är basen i triangeln \(b=8\) längdenheter, vi sätter in det och givna arean i formeln för arean för att lösa ut höjden.

$$36=\frac{8\cdot h}{2}$$

$$8h=72$$

$$h=9$$

Alltså är höjden på triangeln \(h=9\) längdenheter. I koordinatsystemet motsvarar höjden \(y\)-koordinaten till punkten C. För att hitta \(x\)-koordinaten sätter vi in \(y=9\) i linjens ekvation eftersom C ligger på linjen. 

$$9=-1,5x+12$$

$$-3=-1,5x$$

$$x=2$$

Svar: C\((2,9)\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, höstterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se