Uppgift 14

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 0,2x-0,5y=1,2 \\ x+y+3,5=6\end{cases} $$

med algebraisk metod.

Lösningsförslag

För att lösa ekvationssystemet använder vi oss av substitutionsmetoden. (Det går att lösa med additionsmetoden också.)

$$\begin{cases} 0,2x-0,5y=1,2 \\ x+y+3,5=6\end{cases} $$

Vi börjar med att multiplicera första ekvationen med 10 och subtrahera 3,5 från båda led i andra ekvationen:

$$\begin{cases} 2x-y=12 \\ x+y=2,5\end{cases} $$

Vi börjar med att lösa \(x\) från ekvation (2):

$$\begin{cases} 2x-5y=12 \quad (1) \\ x=2,5-y \quad (2) \end{cases}$$

Vi kan nu ersätta \(x\)-värdet i ekvation (1) med uttrycket \(2,5-y\), vilket ger oss följande ekvation:

$$\begin{align} 2(2,5-y)-5y & =12\\ 5-2y-5y & = 12 \\ 5-7y & = 12 \\ -7y & = 7 \\ y & = -1 \end{align}$$

Vi stoppar in \(y=-1\) i ekvation (2):

\(x=2,5-1\cdot(-1)=3,5\)

Svar: \(x=3,5\) och \(y=-1\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se