Uppgift 6

Lös ekvationerna och svara exakt på enklaste form.

a)  \(x^5=21\)

b)  \(\frac{x^3\cdot x^5}{x^{-3}}=2\)

c)  \((2x+6)^{\frac{1}{2}}=2\)

d)  \((5987−x)^2 −2(5987−x)=0\)

Lösningsförslag

a) \(x^5=21\)

$$x=21^{\frac{1}{5}}$$

b) \(\frac{x^3\cdot x^5}{x^{-3}}=2\) vi använder potensreglerna

$$x^{3+5-(-3)}=2$$

$$x^{3+5+3}=2$$

$$x^{11}=2$$

$$x=2^{\frac{1}{11}}$$

c) \((2x+6)^{\frac{1}{2}}=2\) vi tar båda sidor upphöjt till två för att bli av med exponenten

$${\left((2x+6)^{\frac{1}{2}}\right)}^2=2^2$$

$$2x+6=4$$

$$2x=-2$$

$$x=-1$$

d)  \((5987−x)^2 −2(5987−x)=0\) vi bryter ut parentesen \((5987-x)\) ur båda termerna

$$(5987-x((5987-x)-2)=0$$

$$(5987-x)(5985-x)=0$$

$$x_1 = 5987 \; x_2 = 5985$$

Svar: 

a) \(x=21^{\frac{1}{5}}\)

b) \(x=2^{\frac{1}{11}}\)

c) \x=-1\)

d) \(x_1 = 5987 \; x_2 = 5985\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se