Uppgift 21

Alice och Moa diskuterar medelvärde och median.

Alice påstår:
”Medelvärdet av tre på varandra följande heltal är alltid lika med talens
median.”
Moa svarar:
”Nej, det gäller inte alltid.”

Vem har rätt, Alice eller Moa? Motivera ditt svar.

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se