Uppgift 14

En cirkel med radien \(a\) tangerar de positiva koordinataxlarna. Den tangerar även en mindre cirkel som har mittpunkten i origo. Se figur.

U14 2A

Visa att den mindre cirkelns radie är \(a(\sqrt{2}-1)\) längdenheter.

Lösningsförslag

För att lös uppgiften ritar vi upp följande figur.

U14 2A bild 2

Där fyrkanten är en kvadrat med sidlängderna \(a\) och \(d\) är kvadratens diagonal. För att få fram den lilla cirkelns radie, som vi i denna lösning kallar \(r\), kommer vi att använda Pythagoras sats.

Kvadraten bildar två rätvinkliga trianglar, där sidorna är \(a\) och hypotenusan är \(d\). Den lilla cirkelns radie är \(r=d-a\), eftersom den stora cirkelns radie är \(a\).

För att lösa ut \(d\) använder vi Pythagoras sats som är:

$$a^2+b^2=c^2$$

där \(a\) och \(b\) är sidorna på en rätvinklig triangel och \(c\) är hypotenusan. I vårt fall är båda sidorna \(a\) och hypotenusan \(d\). Vi sätter in det i formeln:

$$\begin{align} a^2+a^2&=d^2 \\2a^2&=d^2 \\ \sqrt{2a^2} & = d \\ d & =a\sqrt{2} \end{align}$$

Eftersom vi i början på lösningen sa att \(r=d-a\) kan vi nu subtrahera \(a\) på båda sidorna för att få fram \(r\):

$$\begin{align} d & =a\sqrt{2} \\ d-a & = a\sqrt{2}-a \\ r &= a(\sqrt{2}-1)\end{align}$$

Svar: Vi har alltså nu visat att den lilla cirkelns radie, \(r\), är

$$r= a(\sqrt{2}-1) \text{  l.e.}$$

VSV

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se