Uppgift 8

Koordinatsystemet visar graferna till en rät linje \(f\) och en andragradsfunktion \(g\).

U7 2A

Besvara frågorna med hjälp av graferna.

a) För vilka värden på x gäller att \(g(x)<3\)?

b) För vilka värden på x gäller att \(f(x)-g(x)=0\)?

Lösningsförslag

a) Vi vill veta värdena för xy-värdet för \(g(x)\) är mindre än 3. Vi läser därför av grafen och ser att när \(g(x)=3\) är x=-3 och x=4. Vidare ser vi att grafens y-värde mellan dessa x-värden alltid ligger under 3. Det ger oss lösningen att \(g(x)<3\) då x ligger mellan -3 och 4, vilket skrivs som \(-3<x<4\).

Svar: \(-3<x<4\)

b) \(f(x)-g(x)=0\) ger oss informationen att båda funktionernas y-värde är lika stora vid denna likhet. Det vi alltså vill hitta är när funktionernas skärningspunkter, när de skär varandra. Skärningspunkterna kan avläsas i grafen och de är (-2,1) och (4,3), x-värderna är därför -2 och 4.

Svar: x=-2 och x=4

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se