World of warcraft

Dataspelet World of Warscraft är ett av de största dataspelen. I juli 2007 hade spelet 9 miljoner användare och 1,5 år senare var antalet användare uppe i 11 miljoner.

Den månatliga avgiften för spelet är på €12,99 och aktuell växelkurs 10,3 kr/€.

Vad är den förväntade månadsintäkten om ytterligare 3 år (d.v.s. sammanlagt 4,5 år från juli 2007) uttryckt i svenska kronor, givet aktuell växelkurs ifall vi antar samma procentuella tillväxt i antalet användare framöver?

WOW

 

Lösningsförslag:

Först får vi räkna ut hur många betalande användare som kommer att finnas om 3 år. Antalet användare ökar med en faktor

$$\frac{11000000}{9000000}=\frac{11}{9}$$

under 1,5 år tid. Det betyder att under 3 års tid kommer antalet användare att öka med:

$$(\frac{11}{9})^{\frac{3}{1,5}}=(\frac{11}{9})^{2}=\frac{11^{2}}{9^{2}}=\frac{121}{81}$$

Det betyder att antalet användare om 3 år beräknas bli:

$$11\cdot 10^{6}\cdot \frac{121}{81}=16,4321\cdot 10^{6}$$

Det ger en månatlig intäkt uttryckt i €:

$$16,4321\cdot 10^{6}\cdot 12,99=2,13453\cdot 10^{8}$$

Omvandlat till kronor blir det:

$$2,13453\cdot 10^{8}\cdot 10,3=2,1986\cdot 10^{9}\approx 2,2\cdot 10^{9}$$

d.v.s. 2,2 miljarder svenska kronor.

Den förväntade månatliga intäkten om 3 år förväntas bli 2,2 miljarder svenska kronor.

Har du en fråga du vill ställa om World of warcraft? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se