Uppgift 9

I början av år 2011 köpte Matilda en dator för 10000 kr. Datorns värde kan beskrivas med \(V(t)=10000 \cdot 0,60^t\) där V är datorns värde i kr och t är tiden i år efter inköpet.

  1. Med hur många procent minskar datorns värde per år? 
  2. Teckna en ny funktion som anger datorns värde V i kr som funktion av
    tiden t, där tiden nu istället ska räknas i månader efter inköpet.

a) 40%

b) \(V = 10000 \cdot 0,60^{\frac{t}{12}}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se