Uppgift 9

I början av år 2011 köpte Matilda en dator för 10000 kr. Datorns värde kan beskrivas med \(V(t)=10000 \cdot 0,60^t\) där V är datorns värde i kr och t är tiden i år efter inköpet.

  1. Med hur många procent minskar datorns värde per år? 
  2. Teckna en ny funktion som anger datorns värde V i kr som funktion av
    tiden t, där tiden nu istället ska räknas i månader efter inköpet.

a) 40%

b) \(V = 10000 \cdot 0,60^{\frac{t}{12}}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se