Uppgift 15

På linjen y = 2x - 5 ligger en punkt P i första kvadranten. Avståndet mellan
punkten P och origo är 10 längdenheter. Bestäm x-koordinaten för punkten P.
Svara exakt.

\( x = 2 + \sqrt{19}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se