Uppgift 14

Lös ekvationen \(\frac{3}{10^x}=10^x\) med algebraisk metod. Svara exakt.

Lösningsförslag

Vi löser ut \(x\) ur ekvationen:

$$\begin{align} \frac{3}{10^x} &=10^x \\ 3&=10^x\cdot10^x \\ 3&=10^{2x} \\ \lg 3 &= \lg10^{2x} \\ \lg3 &= 2x\lg10 \\ \lg3 &=2x \\ \frac{\lg 3}{2}&=x\end{align}$$

Svar: \(x = \frac{\lg3}{2}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se