Uppgift 27

En rät linje går genom punkterna P, Q och R. För de tre punkternas koordinater gäller att:

    • P(6,11)

    • Q(x<6, y≥11)

    • R(x>6, y≤11)

Utred vilka värden som är möjliga för linjens riktningskoefficient.

Lösningsförslag

Vi tar hjälp av GeoGebra och ritar in punkten P och linjerna som begränsar R och Q.

Det högsta \(k\)-värde vi kan få är om alla punkter har \(y\)-värdet 11, som är tillåtet och därför markerat med heldragen linje, och då är \(k=0\). Sen kan R bara flyttas neråt och till höger inom det nedre i högra rutan och Q kan bara flyttas uppåt och till vänster inom övre vänstra rutan. I alla dessa fall kommer \(k<0\), det vill säga vara negativ. Eftersom R och Q inte får ha \(x\)-värde 6 kommer de inte skapa en lodrät linje med odefinierat \(k\)-värde.

Sammanfattningsvis är \(k\leq 0\). Testa gärna själv att sätta ut punkterna i ett koordinatsystem.

Svar: \(k\leq 0\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se