Uppgift 12

Lös andragradsekvationen \(x^2 +8x +12 = 0\) med algebraisk metod.

Lösningsförslag

Vi använder oss av pq-formeln, där vårt \(p=9\) och \(q=12\)

$$x= \frac{-8}{2}\pm \sqrt{4^2-12}$$

$$x= -4\pm \sqrt{16-12}$$

$$x= -4\pm \sqrt{4}$$

$$x= -4\pm 2$$

\(x_1=-4+2=-2\) och \(x_2=-4-2=-6\)

Svar: \(x_1 =-2\) och \(x_2=-6\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 12? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se