Uppgift 4

Två alternativ A-E visar en ekvation. Vilka två?

A. \(a^2+b^2\)

B. \(x^2+6x-5=2\)

C. \(x^2-2x-9\)

D. \(20+50x\)

E. \(3x+5x-10=16\)

Lösningsförslag

En ekvation är en likhet mellan två uttryck. Tittar vi på alternativen A-E ovan ser vi direkt att endast två av dem visar en likhet mellan två uttryck, nämligen B och E, således är dessa alternativ rätt svar.

Svar: B: \(x^2+6x-5=2\) och E: \(3x+5x-10=16\).

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se