Uppgift 22

För talen x och y gäller sambandet \(x^2 + 2xy + y^2 = 9\)

Visa algebraiskt att samtliga lösningar till sambandet kan beskrivas av
två räta linjer.

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se