Uppgift 17

Figuren visar en cirkel med medelpunkten M. Punkterna A, B och C ligger på cirkelns rand.

Bestäm vinkeln v.

Lösningsförslag 

Randvinkelsatsen ger oss att 

$$v=2\cdot 52,3^{\circ}= 104,6^{\circ}$$

Svar: \(v=104,6^{\circ}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se