Uppgift 8

Det finns många andragradsfunktioner som har en graf med symmetrilinjen \(x = 3\)

Ge exempel på en sådan funktion.

Lösningsförslag

Om symmetrilinjen är \(x = 3\) ska funktionens ekvation uppfylla kravet 

$$x=\frac{-p}{2}=3$$

Ett exempel på en sån funktion är \(f(x) = x^2-6x+8\)

Svar: exempelvis: \(f(x) = x^2-6x+8\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se