Uppgift 19

Värdetabellen visar ett antal värden på variablerna x och y.

x 22 23 24 25 26 27 28
y 4,2 5,6 4,9 3,6 3,1 1,9 2,5

Ur värdena kan ett anpassat samband på formen \(y = ax + b\) bestämmas. Bestäm \(a\) och \(b\) med hjälp av linjär regression. Svara med minst två decimaler. 

Lösningsförslag

Vi sätter in värdena i GeoGebra och väljer en 2-variabel regressionsanalys, och läser av värdena på \(a\) och \(b\). Se instruktionerna här.

Svar: \(a=0,51\) och \(b=16,45\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se