Uppgift 28

Figuren visar rektangeln \(ABCD\) med en punkt \(P\) på sidan \(BC\). När sträckorna \(DP\) och \(AB\) förlängs skär de varandra i punkten \(Q\).

Bestäm \(\frac{AB}{AQ}\) om \(BP = a\) och \(PC = 3a\).

Lösningsförslag

Vi använder alternatvinklar och likbelägna vinklar för att rita ut denna bild. 

Utifrån vinklarna i bilden kan vi se att trianglarna \(DPC\) och \(DAQ\) är likformiga, därför har vi förhållandet

$$\frac{AD}{CP}=\frac{AQ}{DC}=\frac{DQ}{DP}$$ 

Vi använder detta samband och sätter in givna \(BP = a\) och \(PC = 3a\) och att \(AD=3a+a=4a\).

$$\frac{AD}{CP}=\frac{4a}{3a}=\frac{4}{3}$$

Då gäller även detta förhållande, tack vare likformigheten

$$\frac{AQ}{DC}=\frac{4}{3}$$

och för något \(b>0\) gäller även \(\frac{AQ}{DC}=\frac{4b}{3b}\). När \(DC=3b\) är även \(AB=3b\) eftersom de är motstående sidor i rektangeln. Dessutom med \(AQ=4b\) så blir \(BQ=4b-3b=b\)

Vi har de längder vi behöver

$$\frac{AB}{AQ}=\frac{3b}{4b}=\frac{3}{4}$$

Svar: \(\frac{AB}{AQ}=\frac{3}{4}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 28? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se