Uppgift 1

En rät linje med ekvationen \(y= -2x+ 6\) är ritad i ett koordinatsystem.

a)  Vilket värde har \(y\) då linjen skär \(y\)-axeln? 

b)  Vilket värde har \(x\) då linjen skär \(x\)-axeln? 

c)  Ge ett exempel på en linje som är parallell med linjen \(y= -2x+ 6\)

Lösningsförslag

a) När linjen korsar \(y\)-axeln är \(x=0\), vi sätter in det i ekvationen till linjen: 

$$y=-2\cdot 0 +6$$

$$y=6$$

b) När linjen korsar \(x\)-axeln är \(y=0\), vi sätter in det i ekvationen till linjen: 

$$0=-2x+6$$

$$x=3$$

c) För att linjer ska vara parallella måste de ha samma lutning, dvs \(k\)-värde.

Några exempel på sånna linjer är: \(y=-2x\), \(y=-2x-3\) eller \(y=-2x+5\)

Svar: 

a) \(y=6\)

b) \(x=3\)

c) exempelvis: \(y=-2x+5\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, höstterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se