Uppgift 9

Alternativen A–F visar sex olika spridningsdiagram. Till varje diagram finns även en anpassad linje inritad.

I två av alternativen är korrelationskoefficienten \(r > 0,8\). Vilka två?

Lösningsförslag

Vi kör på uteslutningsmetoden. Eftersom vi letar efter diagram med korrelationskoefficient som är större än 0 kan vi börja med att utesluta de diagram där lutningen är negativ, vilket är C och D. Sen har B och E en ganska svag korrelation, högsta värdet på r är 1 och 0,8 är nära. Därför har vi A och F kvar.

Svar: A och F

 

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se