Uppgift 4

a) Figuren visar en kurva som representerar en normalfördelning.

 

Vilket medelvärde har normalfördelningen?

b) Figuren visar fem kurvor A–E som representerar normalfördelningar.

Vilken av kurvorna A–E representerar den normalfördelning som har den minsta standardavvikelsen?

Lösningsförslag

a) Medelvärdet i normalfördelning hittar vi i mitten, där högsta punkten på grafen finns. I den här kurvan är medelvärdet 9

b) Standardavvikelsen motsvarar hur stor spridning datan har, på grafen kan vi se det på bredden av kurvan. Vi letar alltså efter den kurva med minst bredd, vilket är kurva D eftersom all data finns inom 4 steg. 

Svar:

a) Medelvärdet är 9

b) D

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se